2018-2019 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ BAŞVURULARI BAŞLADI

2018-19 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ SEÇİM TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: 01.03.2018 - 21.03.2018

 

1-Başvuru Koşulları :

·         Önemli Not: Ulusal Ajans tarafından 2018-2019 akademik yılı için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı henüz belli olmadığı için seçilecek tüm öğrenciler “aday hibeli” statüsünde olacaklardır.

·         Öğrencinin Programa katılacağı öğretim yılında (2018-2019) en az ikinci sınıf öğrencisi olması,

·         Ön lisans / Lisans /Staj hareketliliği öğrencilerinin genel ağırlıklı not ortalamalarının en az 2,20 / 4,00; Yüksek lisans/Doktora / bu kademedeki staj hareketliliği öğrencilerinin ise en az 2,50 / 4.00 olması gerekmektedir.

·         Başvuru yapan öğrenciler, Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan yabancı dil sınavına girmeli ve 100 üzerinden en az 50 puan almalıdır.

·         YDS, (3 Yıl geçerli KPDS, ÜDS )veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan 50 puan ve üstü almış öğrenciler sınava girmek zorunda değildir. Bu öğrencilerin  sınav sonuçlarını gösteren belgeyi Dış ilişkiler Ofisine başvuru evraklarıyla beraber teslim etmeleri gerekmektedir. Eşdeğerlik tablosu için:   http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf

·         Başvuran adayların Maltepe Üniversitesi bünyesinde öğrenim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir. Tam zamanlı öğrenci, bir dönem için 30 ECTS kredisi ders yükü olan öğrenci olarak belirlenmiştir. Tek dersi kalan ya da bu kredi yükünü tamamlayamayacak öğrenciler, kazansalar bile hareketlilikten yararlanamayacaklardır.

·         2018/2019 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

o    Akademik başarı düzeyi : %50

o    Dil seviyesi : %50

o    Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)(4’lük sisteme göre -0,4)

o    Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi şartıyla) : +10 puan

o    Şehit ve Gazi çocuklarına : +10 puan

             Not: Hazırlık sınıfı ve yatay geçiş ile gelip intibak aşamasında olan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeyecektir. Erasmus Hareketliliğini önceki dönemler yapmış olan   öğrencilerde    tekrar Erasmus Öğrenim Hareketliliği hibesi alabilir. Daha önceki bir akademik yılda öğrenim veya staj hareketliliğinden faydalanmış bir öğrenci hareketliliği toplamda ( daha önce yaptığı ve yapacağı )staj ve öğrenim ayrı ayrı  12 ayı geçmemek şartı ile faaliyetten yararlanabilir.
2- Başvuru için Gerekli Belgeler :

  •    Aşağıda belirtilen belgeleri en geç 22 Mart 2018 tarihinde saat 17.00 kadar Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edilmelidir.
  •    Online Başvurusu yapmış fakat herhangi bir nedenle aşağıdaki belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları iptal edilecektir.

     1*Ön Başvuru Formu: 21 Mart 2018 saat 17:00 ‘a kadar açık kalacaktır.

  •  Başvurular, Erasmus web sayfamızın

 Erasmus+ K103 değişim programlarına ön başvuru yapmak için tıklayınız.

bağlantısından yapılacak olup, online başvurunuzu tamamladıktan başvuru formunun çıktısının alınıp imza bölümleri tamamlanmış ve 1 adet resim ile birlikte ofisimize teslim edilmelidir.

     2*İngilizce Transkript
 

  • Maltepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak olup, Genel Not ortalamasını gösteren son güncel Not Döküm Belgesidir. (Yaz okuluna devam edilmişse, yaz okulu notlarını da içermelidir.)

     3*Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı:

  • Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak olan Erasmus Yabancı Dil Sınav Sonuç Notu yabancı dil yeterlilik belgesi olarak kabul edilmektedir.
  • Varsa YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL, (Eşdeğerlik tablosu da teslim edilmelidir) sonuç belgesi geçerlidir.
  • Öğretim dili Almanca ve Fransızca olan üniversiteleri tercih eden öğrenciler, ayrıca söz konusu dillerde de yabancı dil sınavlarına girmek zorundadırlar.
  • Ön Başvuru Formunun İngilizce Transkript ile birlikte belirtilen tarihlerde Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Sınav tarihleri daha sonra bildirilecektir. Ayrıca, Staj hareketliliğinden de faydalanmak isteyen öğrenciler, başvuru esnasında staj ibaresini de işaretlemelidirler.

3. Değerlendirme Kriterleri:

·         Değerlendirmede, Genel Akademik Not Ortalamasının %50si ile Yabancı Dil Puanının   %50'si hesaplanarak, Erasmus toplam puanı elde edilmektedir. Erasmus toplam puanına göre sonuç sıralaması yapılmaktadır.

·         Öğrenciler, başvuru formunda yapacağı üniversite tercih sıralamasıyla yerleştirileceklerdir.

·         Öğrencilerin, tercihlerini belirlerken öncelikle ilgili üniversitenin eğitim dilini göz önünde bulundurarak, gerekli araştırmaları ilgili üniversitenin web sayfasından yapmaları ya da bölüm koordinatörlerine danışmaları önerilmektedir. Doğru yerleştirme yapabilmemiz için bu son derece önemlidir.

·         Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde Erasmus öğrencisi olamamaktadır.

·         Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılmaktadır

·         Sonuçlar ilan edildikten sonra öğrencilerin sonuçlara itiraz süresi 2 gündür.

NOT: Toplam başarı puanı yabancı dil puanının %50'si ve genel not ortalamasının %50'si toplanarak bulunur.

Staj hareketliliği başarı puanında ise dil puanının %45’i ve genel not ortalamasının %55’i toplanarak bulunur.

(GNO Yükseköğretim Kurulu'nun dönüşüm tablosuna göre 100'lük sisteme çevrilir)

4. Kontenjan:

Mevcut ikili anlaşmalara göre belirlenen kontenjanları her üniversite için ayrı ayrı olup öğrenci tercihlerine göre kontenjan durumları  Erasmus web sayfamızın http://internationaloffice.maltepe.edu.tr/tr/erasmus/ikilianlasma

bölümünde yayınlanacaktır.

5. Hibe:

Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Ancak değerlendirmeler sonucu Programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi, Üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır. Değerlendirmeler sonucu başarılı olmalarına rağmen yeterli hibe olmaması sebebiyle faaliyetten hibeli olarak yararlanamayacak olanlar veya isteyerek bu maddi destekten feragat edenler Programa "0 hibe" (Hibesiz) ile katılabilir.

 Ülkelere göre aylık hibe miktarları aşağıda belirtilmektedir.

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi

(€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Takvim :

Etkinlik

Tarih

 

Erasmus Tanıtım

Katılımcılar:

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans Doktora Öğrencileri

16.03.2018

 Saat: 13.00 

Toplantı yeri :

İletişim Fakültesi B 407

Erasmus Online Başvuru Dönemi

01.03.2018(00.00)

21.03.2018(17:00)

Online Başvuru-Erasmus web sayfası

Erasmus+ K103 değişim programlarına ön başvuru yapmak için tıklayınız.

Gerekli Belgeler Teslimi son tarih

22.03.2018

Saat:17:00

Teslim Alan Birim: Uluslararası Ofis.

Erasmus Yabancı Dil Sınavı

23.03.2018

Saat: 14.00

Yabancı Diller Yüksek Okulu
 

Sınav Sonuçlarının İlanı

05.04.2018
(Planlanan)

http://internationaloffice.maltepe.edu.tr/

 

              NOT: Sadece İngilizce, dilinde sınav yapılacaktır. Almanca ve Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve diğer diller için başvuru yapacak öğrencilerin eşdeğer dil sınav notlarını 21.03.2017 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. (YDS, KPDS, ÜDS DİL PUANLARI)

             NOT 2: Başvurunuzu tamamladıktan sonra  başvuru yapılan sayfada bulabileceğiniz PDF başvuru formunuzun çıktısını alıp  İmzanız ile  tamamlayarak, 1 Adet Fotoğraf ve 1 İngilizce Transkrip ile birlikte Erasmus Ofise Teslim Ediniz, 22 Mart 2017 saat 17.00 den sonra verilen başvuru formları kabul edilmeyecektir, Bu tarih ve saatten sonra teslim için getirilen  Başvuru Formları da geçersizdir.

Online Başvuru Linki : Erasmus+ K103 değişim programlarına başvuru yapmak için tıklayınız.

Türkçe