Erasmus + Programı 2017-2018 Akademik Yılı Personel Hareketliliği Başvuruları Başladı.

ERASMUS+ PROGRAMI

2017/2018 AKADEMİK YILI

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

2007-2014 yılları arasında yürütülen Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı. 2014-2021 yılları arasında programın adı Erasmus+ olarak değişmiştir. Buna göre, günlük hibe tutarı, seyahat ödemeleri, gidilecek ülkeler ve faaliyetin süresi gibi uygulamalarda bir önceki döneme göre değişiklikler olmuştur.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ:

01 ARALIK 2017

SON BAŞVURU TARİHİ:

21 ARALIK 2017

 

İkili Anlaşma Listesine ulaşmak için TIKLAYIN

Değişiklikler:

1- Önceden en az 5 iş günü olan hareketlilik süresi en az 2 iş günü olmak kaydıyla değişmiştir. Personel hareketliliği süresi en az 2 gün, en fazla 2 aydır. Ancak, Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 5  iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün yol) olarak sınırlandırmıştır.

2- Hibe tutarları ilan metninde aşağıdaki gibidir.

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç

144

2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya,Yunanistan

126

3. Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108

4. Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

 

3- Seyahat ödemeleri seyahat mesafesine göre yapılmaktadır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanacaktır. Örneğin; ders vermek üzere Berlin’e gidecek bir öğretim elemanı, bu linkte Ankara-Berlin arası mesafeyi tespit ettikten sonra ilan metninde sayfa 6’da yer alan mesafe aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır.

4- Bir önceki dönemde sadece AB üyesi ülkelere gidilebilirken, yeni dönemle birlikte AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra, Makedonya, Lihteştayn, İzlanda ve Norveç’e de ders verme hareketliliği kapsamında gidilebilmektedir.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 km arası

20 €

100 - 499 km arası

180

500 - 1999 km arası

275

2000 - 2999 km arası

360

3000 - 3999 km arası

530

4000 - 7999 km arası

820

8000 km ve üzeri

1.300

 

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI
2017 – 2018 AKADEMİK YILI  
ERASMUS PERSONEL DERS VERME ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

Personel hareketliliği:

 • Ders Verme Dönemleri: Bu faaliyet Yükseköğretim Kurumlarının öğretim personelinin veya işletmelerden gelen personelin yurt dışındaki bir ortak Yükseköğretim Kurumunda öğretmenlik yapmasına olanak tanımaktadır. Öğretmeye yönelik personel hareketliliği herhangi bir konu veya akademik disiplinde olabilir.
 • Eğitim Alma Dönemleri: Bu faaliyet yurt dışındaki öğretim etkinlikleri (konferanslar hariç) ve ortak bir Yükseköğretim Kurumunda ya da yurt dışındaki diğer ilgili bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreçleri şeklinde Yükseköğretim Kurumlarının öğretmenlik yapan ve yapmayan personelinin mesleki gelişimini desteklemektedir.

 

PERSONELE YÖNELİK HAREKETLİLİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar

Personel ders verme hareketliliği:

Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Gönderen kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

 • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya
 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluş.

Örneğin,:

 • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamu kurum veya kurum/kuruluşu (sosyal girişimler de dâhil)
 • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
 • Ticaret odaları, esnaf/mesleki dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, sosyal bir ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
 • Araştırma enstitüsü
 • Vakıf
 • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil ))
 • Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK
 • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş

olabilir.

Personel eğitim alma hareketliliği:

Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

 • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya
 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kuruluş. Bakınız yukarıdaki örnekler.

Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasındaki uluslararası yükseköğretim hareketliliği, Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

Faaliyetin süresi

Seyahat süresi hariç, 2 gün ila 2 ay. Her durumda, bir ders verme faaliyeti haftalık (veya daha kısa bir kalış dönemi) en az 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır.

Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler)

Personel, hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettiği ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirilmelidir.

Uygun katılımcılar

Öğretmeye yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında ya da işgücü piyasasında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluşta veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında istihdam edilen personel (istihdam edilen doktora adayları dâhil)

Öğretime yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında istihdam edilen personel

Personel Ders Verme Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler:

- Kurumlararası anlaşma,

- Başvuru formu, (Hareketlilikten önce)

- Davet mektubu, (Hareketlilikten önce)

- Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi, (Hareketlilikten önce)

- Ders verme faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı), (Hareketlilikten önce)

- Katılım sertifikası,  (Hareketlilikten sonra)

- Hibenin ödendiğine dair belge (dekont veya eş değeri),

- Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi) (Hareketlilikten sonra)

- Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme hareketliliğinden faydalanan personelin çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. [çıktısının dosyada bulunmasına gerek yoktur]  (Hareketlilikten sonra)

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler

Personel hareketliliği dosyalarında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

- Başvuru formu, (Hareketlilikten önce)

- Davet mektubu, (Hareketlilikten önce)

- Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi, (Hareketlilikten önce)

- Eğitim alma faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı), (Hareketlilikten önce)

- Katılım sertifikası, (Hareketlilikten sonra)

- Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personelin çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. [çıktısının dosyada bulunması zorunlu değildir] (Hareketlilikten sonra)

- Hibenin ödendiğine dair belge (dekont veya eş değeri),

- Seyahat günlerine bireysel destek hibesi verilmesi durumunda seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi). (Hareketlilikten sonra)

 

Bilgilendirme:

 • Başvuru belgeleri, Erasmus koordinatörlüğüne elden teslim edilecektir.
 • 2017-2018 akademik yılı hareketliliği 01 Haziran 2017 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasındaki faaliyetleri kapsamaktadır.
 • Seçim sonuçları açıklandıktan sonra seçilen adaylar 30 Eylül 2018’ye kadar hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdır. Hareketlilik tarihleri belirlenirken 30 Eylül 2018’ye kadar hareketliliklerin tamamlanmış olması gerekliliği dikkate alınmalıdır.

Başvuru tamamlandıktan sonra Asil listede olan katılımcı en geç 60 iş günü içerisinde evrakların tamamını ( Davetiye, imzaları tamamlanmış Ders verme ve ya  Eğitim Alma Anlaşmalarını) ofis yetkili kişisine teslim etmek zorundadır. Aksi taktirde yedek katılımcılar hareketlilik hakkına sahip olacaktır.

Nihai sonuçlar 26 Aralık 2017 tarihinde işan edilecek olup 3 günlük itiraz süresi bulunmaktadır.

 

Puanlandırma Kriterleri

 1. Eklenecek taban Puan : +20

   

 2. Daha Önce Faydalanmış Personel
  • Personel bir yıl önce faydalanmış ise: -6
  • Personel iki yıl önce faydalanmış ise: -4
  • Personel üç yıl:-2
  • Personel dört yıl ve öncesi faydalanmışsa: 0
 3. Başvuru yapan akademisyenlerin fakülteleri arasında 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında en çok Erasmus öğrencisi gönderen fakülteden en az Erasmus öğrencisi gönderen Fakültelere göre yapılan puanlama
  • İşletme ve Yönetim Bilimleri Fak: +5 
  • Mimarlık ve Tasarım Bilimleri Fak: +4  
  • İletişim Fak: +4  
  • Eğitim Fak: +3
  • İnsan ve Toplum Bilimleri Fak: +2
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak: +1
  • Tıp Fak: +1
  • İdari: +5           
   Belirtilmemiş fakülteler "0" puandır.
    
 4. 2016-2017 yılında Erasmus Hareketliliğinden Faydalanmış Fakülteler
  • Güzel Sanatlar Fak: +5
  • Tıp Fakültesi: +8
  • İletişim Fakültesi: +8
  • Hukuk Fakültesi: +8
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: +8
  • İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi:  +8
  • Eğitim Fakültesi: +8
  • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: +8
   Faydalanmamış Fakülteler: +10

   İdari:+10
    
 5. Başvuru yapan akademisyenlerin fakülteleri arasında 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında en çok Erasmus öğrencisi gelen fakülteden en az Erasmus öğrencisi gelen Fakültelere göre yapılan puanlama
  • İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi: +5
  • Tıp Fakültesi: +2
  • Hukuk Fakültesi: +3
  • İletişim Fakültesi: +3
  • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: +3
  • İdari: +5
   *Belirtilmemiş fakülteler "0" puandır.

    
 6. Başvuru yapan Akademisyenlerin Fakülteleri arasında, en çok Erasmus İkili anlaşması olan fakülteden, en az ikili anlaşması olan fakülteye göre yapılan puanlama
  • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: +12
  • İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi: +11
  • İletişim Fakültesi: +10
  • Eğitim Fakültesi: +9
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: +8
  • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: +7
  • Güzel Sanatlar Fakültesi: +6
  • Hemşirelik Yüksekokulu: +5
  • Hukuk Fakültesi: +4
  • Tıp Fakültesi: +3
  • Meslek Yüksekokulu: +2
  • Yabancı Diller Yüksekokulu: +2
  • İdari: +6
 7. Unvan Değerlendirme
  • Prof    +1 Puan
  • Doç   +2 Puan
  • Yrd. Doç  + 3 Puan
  • Dr. ve Öğr.Gör.Dr. +4 Puan
  • Öğretim Görevlisi +5 Puan
  • Araştırma Görevlisi +5 Puan
  • Okutman +5 Puan
  • İdari Personel +6 Puan
    
 8. Erasmus Fakülte ve Bölüm Koordinatörlüğü görevi olan başvuru sahipleri : +3
   
 9. Nihai Puanlar eşit olduğu durumlarda ;Personelin, Daha Önce Hareketlilikten Faydalanmış Personel Puanına bakılır oradaki eşitlikte ise; değerlendirme listesindeki kriterlere sırasıyla bakılacaktır, tekrar bir eşitlik halinde Başvuru Tipi Ders Verme olan Personele öncelik verilecektir. Eğer ikisi de eğitim alma ya da ders vermeyse hibe tutarı daha az olana öncelik verilecek, hibe tutarları da eşitse üniversitede çalışma süresine bakılarak değerlendirme yapılacaktır.
   
 10. Daha önce hareketlilikten yararlanmış idari personele fakültelere verilen puanlama oranlarının en düşüğü verilir

Türkçe