FARABİ Değişim Programı

 

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı

Yükseköğretim Kurumu Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversitemiz bünyesinde oluşturulmuş bulunan Koordinasyon Ofisi öğrenci ve öğretim üyesi değişiminin düzenlenmesinde öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize yardımcı olacaktır.

Genel Bilgi, Akdemik Takvim ve Belgeler için Tıklayınız.

 

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde; 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri uygun görülmüştür.